Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9295 | รายที่ 9297 | รายที่ 9298 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9297 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ตรวจ ATK ผล positive


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 - 30 ต.ค. 2564 09.00 -17.00 น - ไปทำงานที่โรงสีข้าวบ้านกลางดง แผนกบรรจุข้าว
31 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - วันหยุด พักที่บ้าน
1- 6 พ.ย.2564 09.00 -17.00 น - ไปทำงานที่โรงสีข้าวบ้านกลางดง แผนกบรรจุข้าว
7 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน - วันหยุดกลับมาพักที่บ้านแม่
8 พ.ย 2564 09.00 -17.00 น - ไปทำงานที่โรงสีข้าวบ้านกลางดง แผนกบรรจุข้าว
- ได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงสีว่า เพื่อนร่วมงานที่แผนกเดียวกันตรวจพบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 นายจ้างจัดหา ATK มาให้ตรวจ ผล positive
8 พ.ย 2564 17.00 น - กลับบ้าน แยกกักตัว
9 พ.ย. 2564 10.00 -12.00 น -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
9 พ.ย. 2564 12.00 น - กลับบ้าน รอผลตรวจ
10 พฤศจิกายน 2564 09.30 น - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
10 พฤศจิกายน 2564 11.00 น - เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น