Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9297 | รายที่ 9298 | รายที่ 9300 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9298 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 จังหวัดกาฬสินธุ์(คนในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านญาติในละแวกเดียวกัน เป็นประจำ
1 พฤศจิกายน 2564 11.00 – 16.00 น ผู้ป่วยเดินทางไปหาลูก ที่บ้านแม่ หมู่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์ แล้วเดินทางกลับบ้าน ที่หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
1 พฤศจิกายน 2564 18.00 – 18.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านญาติในละแวกเดียวกัน เป็นประจำ
1 พฤศจิกายน 2564 20.00 น. สามีเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมกับสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 กาฬสินธุ์)
2 พฤศจิกายน 2564 11.00 – 17.00 น ผู้ป่วยและสามีเดินทางไปรับลูก ที่บ้านแม่ หมู่ 4 ตำบลนาจำปา โดยรถจักรยานยนต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วเดินทางกลับบ้าน ที่หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี พร้อมสามีและลูกชายฝาแฝด 2 คน
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 11.00 น ผู้ป่วยและสามีเดินทางไปส่งลูกชายฝาแฝด 2 คน ที่บ้านแม่ หมู่ 4 ตำบลนาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
3 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 14.00 น. ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่า โดยรถจักยานยนต์
3 พฤศจิกายน 2564 15.30 – 17.00 น. ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปหาลูกที่บ้านแม่ หมู่ 4 ตำบลนาจำปา โดยรถจักรยานยนต์ แล้วเดินทางกลับบ้าน ที่หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี พร้อมสามี
4 พฤศจิกายน 2564 10.00 น ผู้ป่วยเดินทางไปรับแม่ ที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถจักรยานยนต์
4 พฤศจิกายน 2564 11.00 น ผู้ป่วยและแม่เดินทางกลับบ้าน ที่หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี โดยรถจักรยานยนต์
5 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของในอำเภอดอนจาน
5 พฤศจิกายน 2564 11.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปที่บ้านแม่ หมู่ 4 ตำบลนาจำปา โดยรถจักรยานยนต์ แล้วเดินทางกลับบ้าน ที่หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี พร้อมสามี
6 พฤศจิกายน 2564 10.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยพาสามีเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน เจ้าหน้าที่แจ้งให้สามีเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนพบแพทย์ ผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง 2 คน ไปที่รพ.กาฬสินธุ์
ึ7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน และผลตรวจสรุปผลไม่ได้ นัดตรวจอีกครั้ง (สามีติดเชื้อ)
ึ8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
ึ9 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดศีรษะ
ึ9 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน ครั้งที่ 2
ึ10 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
ึ10 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น