Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9298 | รายที่ 9300 | รายที่ 9306 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9300 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้านดูแลแม่ที่ป่วยเป็นไข้
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
28-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน นอนป่วยอยู่ที่บ้านแม่ซื้อยาจากร้านขายยาในเมืองมาให้ทาน อาการไม่ดีขึ้น
1-4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน นอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเฝ้าไข้ลูกสาวที่รพ.กาฬสินธุ์ เช็ดตัวให้ลูกแต่ลูกไม่ใส่หน้ากาก ผู้ป่วยใส่หน้ากาก
6-7พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ลูกสาวตรวจพบเชื้อCOVID-19
9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมาตรวจหาเชื้อCOVID-19 แบบ ATK ที่รพ.สต.หนองโพน ผลเป็น Possitive จึงไปตรวจที่รพ.กาฬสินธุ์ ผลพบเชื้อ COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น