Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9300 | รายที่ 9306 | รายที่ 9307 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9306 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงาน 7-11 ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ตุลาคม 2564 07.00น.-17.00น. - ทำงานที่ 7-11 สาขาทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ทราบข่าวพี่ของแฟนตรวจพบเชื้อโควิด-19 (คลัสเตอร์Global )
- เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 6 คน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1-4 พฤศจิกายน 2564 07.00น.-17.00น. - ทำงานที่ 7-11 สาขาทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจโควิด-19 อบต.นาดี กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6-8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
9 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เริ่มมีอาการไอ
- เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจโควิด-19 อบต.นาดี ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
9 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
10 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น