Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9306 | รายที่ 9307 | รายที่ 9308 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9307 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียน ในตัว อ.เมืองกาฬสินธุ์ เลิกเรียนกลับบ้าน
2 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียน ในตัว อ.เมืองกาฬสินธุ์ เลิกเรียนกลับบ้าน
4-5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 พ.ย. 2564 10.00 - 11.00 น. - ไปซื้อของที่ร้านขายส่งสินค้าใน อ.สมเด็จ กลับบ้าน
7-8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 พ.ย. 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.สมเด็จว่าบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19
14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
10 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น