Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9308 | รายที่ 9309 | รายที่ 9310 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9309 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พ.ย. 2564 09.30 - 12.00 น. - เดินทางไป กกต. จ.กาฬสินธุ์
2-5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - ออกหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กลับบ้าน
6 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
7-8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน ออกหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กลับบ้าน
9 พ.ย. 2564 09.30 น. - ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19
14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
10 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น