Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9309 | รายที่ 9310 | รายที่ 9311 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9310 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนง.ท้องถิ่น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พ.ย. 2564 09.30 - 12.00 น. - เดินทางไป กกต. จ.กาฬสินธุ์
2-4 พ.ย. 2564 08.30 - 16.30 น. - ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ เลิกงานกลับบ้าน
5 พ.ย. 2564 08.30 - 16.30 น. - ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ
17.00 - 20.00 น. - ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ ม.12 บ้านหนองผ้าอ้อม (ผู้ร่วมงานประมาณ40คน)
6 พ.ย. 2564 10.00 - 11.00 น. - ไปซื้อของที่ร้านขายส่งสินค้าใน อ.สมเด็จ กลับบ้าน
7 พ.ย. 2564 08.00 - 14.00 น. - ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ
15.00 - 18.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ที่ร้านสำราญเฟอร์นิเจอร์ อ.สมเด็จ (ประมาณ 10 คน)
8 พ.ย. 2564 08.30 - 16.30 น. - ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ
9 พ.ย. 2564 09.30 น. - บุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19
14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
10พ.ย. 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น