Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9313 | รายที่ 9324 | รายที่ 9327 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9324 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9222 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ต.ค. 2564 17.00 – ผู้ป่วยไปร่วมงานศพ ม.12 ต.บัวขาว
19 ตค. – 3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน
4 พ.ย. 2564 12.00 – 23.30 น. – ผู้ป่วยจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้กับหลานชาย สำหรับญาติสนิทร่วมงาน มีเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด รายที่ 9222 ของกาฬสินธุ์) มาร่วมงานและนั่งพูดคุยกันตลอดงาน
5 – 6 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน
7 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจโควิด-19 ของเพื่อน จึงมาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9222ของกาฬสินธุ์
8 พ.ย. 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น