Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9324 | รายที่ 9327 | รายที่ 9341 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9327 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 67 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : โรคหัวใจ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ทำงานเกษตรอยู่ที่บ้าน (เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และทำสวนมะม่วง)
1-7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรายที่ 9261จ.กาฬสินธุ์ ไปรับจ้างช่วยงานที่บ้านทุกวัน วันละ 2-3 ชม. มีการพูดคุยโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
8 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ทำงานเกษตรอยู่ที่บ้าน (เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และทำสวนมะม่วง)เริ่มมีอาการ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
8 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรายที่ 9261 จ.กาฬสินธุ์ ไปรับจ้างช่วยงานที่บ้าน 2 ชม. มีการพูดคุยโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
9 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ทำงานเกษตรอยู่ที่บ้าน (เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และทำสวนมะม่วง)มีอาการ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ และลิ้นรับรสไม่ค่อยได้
10 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
10 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และการเอกชเรย์ปอด จึงได้รับการรักษาที่ตึกCohort ward รพ.หนองกุงศรี
11 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น