Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9342 | รายที่ 9344 | รายที่ 9345 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9344 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พ.ย. 2564 14.00-20.00 น. - ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติที่ ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ / ผู้ร่วมงาน40คน
6-9 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
10 พ.ย. 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
11 พ.ย. 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น