Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9345 | รายที่ 9346 | รายที่ 9347 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9346 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 18 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ทานข้าวร่วมกับญาติ ที่มาจาก กทม. ที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
4-8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านดูแลยาย และทานข้าวร่วมกันกับญาติที่มาจาก กทม. ทุกวัน
9 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. ผู้ป่วยทราบว่า ญาติที่มาจาก กทม. ติดเชื้อโควิด-19 จึงซื้อชุดตรวจมาตรวจเอง ผลตรวจพบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 12.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
11 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น