Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9346 | รายที่ 9347 | รายที่ 9348 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9347 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 30 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น น้ำมูก ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านพักที่ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 15.00-17.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 18.00-19.00 น. ทานข้าวร่วมกัน กับญาติที่มาจาก กทม. (รู้ทีหลังว่าญาติติดเชื้อโควิด-19)
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9 พฤศจิกายน 2564 18.00 น.-21.00 น. ผู้ป่วยไปเซ็นทรัล จ.ขอนแก่น และทราบข่าวว่า ญาติกลับมาจาก กทม.ติดเชื้อโควิด-19 จึงซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตัวเอง ผลตรวจ พบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (กรณีผู้เสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่กลับจาก กทม.) ผลตรวจพบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR
11 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น