Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9354 | รายที่ 9355 | รายที่ 9356 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9355 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 46 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยินยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง (ร้านขายของชำ)
5 พฤศจิกายน 2564 14.00 -20.00 น. ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ญาติ (ผู้ร่วมงานประมาณ 30-40 คน ร่วมรับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัยบางเวลา)
6 พฤศจิกายน 2564 08.00 -12.00 น. ร่วมงานกองกฐินสามัคคีหมู่บ้าน
6 พฤศจิกายน 2564 13.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง (ร้านขายของชำ)
7 พฤศจิกายน 2564 08.00 -18.00 ร่วมงานกองกฐินสามัคคีหมู่บ้าน และกลับไปขายของชำที่บ้าน
8-10 พฤศจิกายน 2564 08.00 -18.00 อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง (ร้านขายของชำ)
11 พฤศจิกายน 2564 11.00 น ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ
12 พฤศจิกายน 2564 09.00 รพ.สมเด็จแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พบเชื้อโควิด-19 พร้อมเข้ารับรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น