Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9356 | รายที่ 9357 | รายที่ 9358 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9357 ยางตลาด

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาอำเภอยางตลาด ประกอบอาชีพ ข้าราชการ อำเภอ/เขตจังหวัดสตูล จังหวัด สตูล เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 09/11/2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปประชุมที่จังหวัดสตูล 6-10 พ.ย.2564 มีผู้ป่วยโควิดในที่ประชุม
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
12 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
12 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น