Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9363 | รายที่ 9364 | รายที่ 9367 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9364 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 75 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ที่มีผู้ป่วยยืนยันไปร่วมงาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนอวแวง
5 พฤศจิกายน 2564 14.00 -20.00 น. ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ญาติ (ผู้ร่วมงานประมาณ 30-40 คน รับประทานอาหาร สวมใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา)
6-8 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. - ร่วมงานกองกฐินสามัคคีหมู่บ้าน และกลับบ้าน
9 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนอวแวง
10 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
11 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผล RT-PCR ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น