Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9367 | รายที่ 9368 | รายที่ 9370 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9368 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 45 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : คอแห้ง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ต.ค.2564 10.00 น. – 18.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์ รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารทางไปตำบลนาโก
29 ต.ค.2564 10.00 น. – 18.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
30ต.ค.2564 - 31ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหน
1 พ.ย. 2564 07.30 น. – 17.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
1 พ.ย. 2564 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปคลินิกที่ตำบลจุมจัง
2 พ.ย. 2564 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางส่งลูกที่โรงเรียน แล้วกลับบ้านเพื่อทำธุระ
2 พ.ย. 2564 13.30 น. – 16.30 น. ผูเป่วยเดินทางกับสามีเพื่อทำธุระที่บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม ทานข้าวพร้อมกับเพื่อนอีกคน
2 พ.ย. 2564 16.00 น. – 18.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
3 พ.ย. 2564 07.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์ และสอนนักเรียนชั้น ป.1/4
4 พ.ย. 2564 07.30 น. ผู้ป่วยทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
4 พ.ย. 2564 09.00 น. ผู้ป่วยติดต่อที่สัสดีอำเภอ
4 พ.ย. 2564 10.30 น. ผู้ป่วย กลับมาสอนนักเรียนชั้น ป.1/5
4 พ.ย. 2564 11.30 น. ผู้ป่วยรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านพวงแก้วกับเพื่อน
4 พ.ย. 2564 14.30 น. ผู้ป่วย สอนนักเรียน ป.2/4
4 พ.ย. 2564 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
5 พ.ย. 2564 07.30 น. – 17.30 น. ผู้ป่วยทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
6 พ.ย.2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางจากบ้านไปจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับน้า
6 พ.ย.2564 10.30 น. ผู้ป่วยแวะรับลูกชายที่อำเภอยางตลาด แล้วไปรับน้าอีกคนที่ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น โดยรออยู่ในรถ
6 พ.ย.2564 13.00 น. ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารเที่ยงใกล้โรงเรียนสนามบินและไปส่ง ลูกชายที่หอพักปฏิภาณ จังหวัดขอนแก่น
6 พ.ย.2564 16.30 น. – 20.30 น. ผู้ป่วยทำธุระที่บ้านน้อยนางนวล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางไปส่งน้าที่คอนโดในขอนแก่น ส่วนตนเองมาพักกับลูกชายที่หอพัก ทานมาม่าเป็นอาหารเย็น
7 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางกลับจากจังหวัดขอนแก่น
8 พ.ย.2564 06.00 น. ผู้ป่วยส่งลูกชายเข้าหอพักที่อำเภอยางตลาด แล้วแวะซื้อขนมที่ เซเวน ปตท.บ้านหลุบ
8 พ.ย.2564 07.00 น. ผู้ป่วยส่งลูกชายเข้าหอพักที่อำเภอยางตลาด แล้วแวะซื้อขนมที่ เซเวน ปตท.บ้านหลุบ
8 พ.ย.2564 11.30 น. ผู้ป่วยทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์ จากนั้นเพื่อนครูที่ทำงานในโรงเรียนเดียวกันตรวจพบเชื้อ COVID-19
9 พ.ย.2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
9 พ.ย.2564 11.00 น. ผู้ป่วยรับวัคซีนที่ปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์ แล้วกลับบ้าน
10 พ.ย.2564 07.30 น.-10.00 น. ผู้ป่วยทำงานที่โรงเรียนในอำเภอกุฉินารายณ์
10 พ.ย.2564 10.00 น.-12.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โทรแจ้งผลพบเชื้อโควิด 2019 เดินทางกลับบ้านพักรอเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น