Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9368 | รายที่ 9370 | รายที่ 9375 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9370 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 ตค – 2 พย 64 ช่วงเช้าผู้ป่วยอยู่บ้าน ช่วงบ่ายไปโรงเรียนและไปจ่ายตลาดที่อำเภอกุฉินารายณ์
3 พย 64 ช่วงเช้าผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ และเดินทางกลับบ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 พย 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปโรงเรียน เพื่อเตรียมการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน
5 พย 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปโรงเรียน เพื่อเตรียมการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
6 -7 พย 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปโรงเรียน เพื่อเตรียมการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน
8 พย 64 ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อด้วย ATK ผลเป็นลบ
9 พย 64 ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
10 พย 64 โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพอเชื้อ Covid-19 และเข้ารับการรักษาในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น