Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9375 | รายที่ 9376 | รายที่ 9377 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9376 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : โรคตับ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 10.00 - 16.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ น้ำมูก ไข้ ปวดศีรษะ
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย โดยรถ รพ.กมลาไสย มารับ
11 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อที่ รพ.กมลาไสย โดยวิธี RT-PCR
12 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น