Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9378 | รายที่ 9379 | รายที่ 9380 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9379 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้วัน พักอยู่ที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ไปเรียนที่ รร.กมลาไสย โดยได้ไปเรียนวันเว้นวัน ได้ไปเรียนเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เลิกเรียนเดินทางกลับบ้านซึ่งจะนอนพักอยู่กับยาย
6-7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ที่บ้านบึงมีงานบุญกฐิน ออกไปร่วมแห่กฐิน และไปกินข้าวร่วมกันกับญาติที่เดินทางมาจากกทม.
9 พฤศจิกายน 2564 07.00-16.00น. เดินทางไปเรียนที่รร.กมลาไสย ตามปกติ เลิกเรียนเดินทางกลับบ้านบึง
9 พฤศจิกายน 2564 20.00น. ญาติเดินทางกลับไปกทม. แล้วโทรมาแจ้งผลตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด-19
10 พฤศจิกายน 2564 10.00น. เข้ารับการตรวจ ATK ที่วัดบ้านบึง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
12 พฤศจิกายน 2564 13.00น. รพ.กมลาไสย แจ้งผลตรวจ พบสารพันธูกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น