Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9380 | รายที่ 9381 | รายที่ 9382 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9381 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 18.00น. ญาติที่มาจาก กทม.มารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9 พฤศจิกายน 2564 09.00น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อย
10 พฤศจิกายน 2564 10.00น. ผู้ป่วยไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
11 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น