Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9382 | รายที่ 9383 | รายที่ 9384 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9383 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 9 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 49 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน2564 06.00-24.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
3พฤศจิกายน2564 13.00 น.-15.30 กินข้าวร่วมกันกับผู้ป่วย รายที่ 9346 และเพื่อน อีกจำนวน 5 คน
4-5 พฤศจิกายน2564 06.00-24.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
6-พฤศจิกายน2564 13.00 น.-15.00 น. ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
7-พฤศจิกายน2564 06.00น. - 07.00 น. มีอาการไข้
8-9 พฤศจิกายน2564 08.00น. - 12.00 น. ไปโรงเรียน หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
10 พฤศจิกายน2564 09.30 น. - 12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบรู้ผลเร็ว ที่วัดบ้านบึง ผลตรวพบเชื้้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน2564 08.00 น.-20.00 น. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCRผลตรวพบเชื้้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น