Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9383 | รายที่ 9384 | รายที่ 9385 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9384 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 46 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รับประทานอาหารร่วมกัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว
6 พฤศจิกายน 2564 12.30 น. - 13.30 น. อยู่บ้านกับครอบครัว
6 พฤศจิกายน 2564 13.30 น. - 15.30 น. ช่วยงานกฐินในหมู่บ้าน
7 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน ช่วยงานกฐินในหมู่บ้าน รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในงานบุญกฐินในหมู่บ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว
9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน ลงเกี่ยวข้าวกับเพื่อนบ้าน จำนวน 6 คน ที่ตำบลหลักเมือง
10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว ช่วงบ่ายเข้าตรวจคัดกรอง ATK ได้ผลเป็นบวก เเละเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น