Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9384 | รายที่ 9385 | รายที่ 9386 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9385 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เพลีย ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้อากาศ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ญาติมาจาก กทม.มาพักที่บ้าน ทราบภายหลังว่า ญาติที่มาจาก กทม.ติดเชื้อโควิด-19
4-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 15.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8 พฤศจิกายน 2564 10.00 - 13.00น. ผู้ป่วยไปรับยาให้แม่ ที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจากแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้
8 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เพลีย จึงทานยาพาราและพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อ ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
11 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุรกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น