Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9387 | รายที่ 9388 | รายที่ 9389 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9388 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 74 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง ,อัลไซเมอร์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ระยะสุดท้าย
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ญาติจาก กทม.มาเยี่ยมผู้ป่วย ทราบภายหลังว่า ญาติที่มาจาก กทม.ติดเชื้อโควิด-19
4-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ระยะสุดท้าย
10 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
12 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น