Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9390 | รายที่ 9391 | รายที่ 9394 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9391 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งเป็นพี่สาว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดท้งวัน พักอยู่ที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางไปไหน
4 พฤศจิกายน 2564 10.00น. กินข้าวร่วมกันกับหลานสาวที่กลับมาจากกทม.มาเยี่ยมแม่ที่ป่วย ที่บ้านบึง หมู่ที่ 10
5-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปดูแลพี่สาวที่ป่วย ทำอาหารดูแลผู้ป่วยช่วยกันกับหลานสาว
6 พฤศจิกายน 2564 20.00น. เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ กินยาแล้วนอนพักผ่อน
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดท้งวัน ให้เพื่อนบ้านไปช่วยเกี่ยวข้าวที่นา ทำอาหารให้ทุกคนทาน
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดท้งวัน ไปดูแลพี่สาวที่ป่วย หลานสาวและหลานเขยเดินทางกลับ กทม.
9 พฤศจิกายน 2564 10.00น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ พบเชื้อโควิด-19
10 พฤศจิกายน 2564 10.00น. เข้ารับการตรวจ ATK ที่วัดบ้านบึง ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
12 พฤศจิกายน 2564 13.00น. รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น