Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9396 | รายที่ 9398 | รายที่ 9400 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9398 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.- 3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 8 คน ที่บ้านเหล่าใหญ่ ม.1 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
4 พ.ย. 2564 19.00 น. มีญาติบ้านข้างกันเดินทางมาจาก จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
5 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นที่บ้านกับเพื่อนละแวกบ้าน ข้างบ้านมีการสังสรรค์เล็กน้อยในหมู่ญาติพี่น้อง (บ้านเจ้าบ่าว)
6 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ในงานแต่งที่บ้านเจ้าสาว บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่
7 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นกับญาติข้างบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
8 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นกับญาติข้างบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นที่บ้านกับเพื่อนๆในละแวกบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
10 พ.ย. 64 06.00-07.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน หลังจากเพื่อนไปนาก็กลับมาที่บ้านตัวเอง
10 พ.ย. 64 17.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าเพื่อนมีไข้ ปวดศีรษะ และยายของเพื่อนมีผล ATK เป็นบวก
11 พ.ย. 64 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
12 พ.ย. 64 08.00 น. รพร.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น