Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9398 | รายที่ 9400 | รายที่ 9402 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9400 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : โรคไตระยะ 3


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.- 3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว ที่บ้านเหล่าใหญ่ ม.1 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
4 พ.ย. 2564 19.00 น. ลูกสาว – ลูกเขย เดินทางมาจาก จ.ระยอง โดยมีการตรวจ ATK กับสถานพยาบาลเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ผลเป็นลบ และลูกชายเดินทางมาจาก จ.ชลบุรี เตรียมงานแต่งของตัวเอง
5 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเตรียมสถานที่ มีการสังสรรค์ที่บ้านตัวเองเล็กน้อยในหมู่ญาติพี่น้อง (บ้านเจ้าบ่าว)
6 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ในงานแต่งที่บ้านเจ้าสาว
7 พ.ย. 64 08.00 น. ลูกสาว – ลูกเขย เดินทางกลับ จ.ระยอง และลูกชายเดินทางกลับ จ.ชลบุรี
8 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเก็บของที่บ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน รู้สึกมีไข้จึงทานยาลดไข้
10 พ.ย. 64 08.00-14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน ทานข้าวกับเพื่อนบ้าน
10 พ.ย. 64 14.00 น ลูกสาวที่อยู่ จ. ระยอง โทรมาบอกว่าตัวเองติดโควิด
10 พ.ย. 64 15.00 น. ผู้ป่วยมา รพ.สต.ด้วยอาการเจ็บคอ มีไข้ และลูกสาวโทรบอกว่าติดโควิด รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ จึงทำการตรวจ ATK ให้ ผลเป็น บวก
11 พ.ย. 64 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
12 พ.ย. 64 08.00 น. รพร.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น