Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9402 | รายที่ 9405 | รายที่ 9408 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9405 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 70 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 13.00น.18.00น. ผู้ป่วยไปร่วมงานบุญกฐินที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 10.00น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกที่ วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลพบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย
11 พฤศจิกายน 2564 14.00น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น