Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9408 | รายที่ 9411 | รายที่ 9417 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9411 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ บุคลากรทางการแพทย์(X-ray) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่8918 และ8922 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 -24 ตค. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปเที่ยวภูกระดึง ที่จ.เลย กับเพื่อน 5 คน
25-27 ตค. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์
28 ตค. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยลาพักผ่อน อยู่หอพัก และทราบผลตรวจโควิดของเพื่อนที่ไปเที่ยวภูกระดึงด้วยกัน พบเชื้อ2ราย (รายที่8918 และรายที่8922 ของกาฬสินธุ์)
29 ตค. 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รอบที่1 และกลับหอเพื่อรอฟังผลตรวจ
30 ตค. 2564 07.00 น. ผู้ป่วยทราบผลตรวจโควิด ไม่พบเชื้อ
30 ตค. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยเข้าทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์ (โดยป้องกันตัวตามมาตรการโควิด DMHTTAเคร่งครัด)
1 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์ เริ่มมีอาการไอแห้งๆ
2-3 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์
4 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รอบที่2 (ผลไม่พบเชื้อ)
4 พย. 2564 22.00-23.30 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานแต่งงาน ที่หมู่ 2 ตำบลบัวขาว(เขตอบต.) กับแฟนและเพื่อนแฟน
5 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์
6 พย. 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุดพักงาน ผู้ป่วยอยู่หอพัก
7 พย. 2564 06.00-12.00 น. วันหยุดพักงาน ผู้ป่วยไปร่วมงานแต่ง ที่ตำบลเหล่าใหญ่ กับแฟน เพื่อนแฟน และเจ้าบ่าวเจ้าสาว(นั่งรถไปด้วยกัน) แล้วเดินทางกลับหอพัก
8 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์
9 พย. 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยทำงานแผนก X-ray รพร.กุฉินารายณ์ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รอบที่3
10 พย. 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาเป็นประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น