Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9411 | รายที่ 9417 | รายที่ 9433 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9417 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-31 ตุลาคม 64 – ผู้ป่วยอยู่บ้านพักอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ไม่ได้ออกไปไหน
1-2 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยกลับมาบ้านตำบลนาขาม อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหน
3 พฤศจิกายน 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนที่วัดในตำบลนาขาม
3 พฤศจิกายน 64 ช่วงเย็น – ผู้ป่วยไปพักที่บ้านแฟน อีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลนาขาม
4 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางกลับมาบ้าน แล้วไม่ได้ไปไหน
5 พฤศจิกายน 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตอนกลับแวะ ตลาดในเมืองกาฬสินธุ์ ตอนบ่ายไปบ้านแฟน
5 พฤศจิกายน 64 ช่วงเย็น – ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านตนเองในตำบลนาขาม
6 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอและเป็นไข้ เหนื่อยล้าตามตัว ตอนเช้าไปบ้านแฟน นั่งกินข้าวกับครอบครัวแฟน. ตอนบ่ายกลับบ้าน
7 พฤศจิกายน 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยซื้อที่ตรวจโควิด-19 มาตรวจ พบเชื้อโควิด-19 แล้วกักตัวอยู่บ้านทั้งวัน
8 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชกุฉินารายณ์ แล้วก็กลับบ้านไปกักตัว
10 พฤศจิกายน 64 – โรงพยาบาลแจ้งผล พบเชื้อโควิด-19 และเข้าการรักษาในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น