Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9417 | รายที่ 9433 | รายที่ 9435 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9433 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไข้
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ตุลาคม 64 – ผู้ป่วยอยู่ที่ในเมืองกาฬสินธุ์ อยู่แต่ที่พักไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 64 – ผู้ป่วยเดินทางกลับมาที่บ้านตำบลนาขาม
27 ตุลาคม 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ว่าหารอำเภอ กุฉินารายณ์
28-31 ตุลาคม 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยนอนพักอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1-2 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางไปโรงเรียน ตอนเย็นก็กลับบ้าน
3-4 พฤศจิกายน 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยเดินทางไปโรงเรียน
3-4 พฤศจิกายน 64 ช่วงเย็น – ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านแฟน
5 พฤศจิกายน 64 07.00-09.00 น – ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แวะตลาดสดในเมือง
5 พฤศจิกายน 64 10.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน(บ้านแฟน) ตอนบ่ายไปบ้านตนเอง
6 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยนั่งกินข้าวร่วมกับแฟน(แฟนเป็นไข้) แม่ พี่สาว น้องชาย หลานชาย
7 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจเอง แต่ไม่พบเชื้อ ตอนบ่ายเลยกลับไปกักตัวที่บ้าน
8 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บคอ เป็นไข้ กักตัวอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหน
9 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
10 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชกุฉินารายณ์ แล้วก็กลับบ้านไปกักตัว
11 พฤศจิกายน 64 – โรงพยาบาลแจ้งผล พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น