Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9433 | รายที่ 9435 | รายที่ 9441 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9435 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่9208ของกาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 5 คน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21/10/64 - 22/10/64 21/10/64 - 22/10/64 - ผู้ป่วยร่วมช่วยงานศพที่ ม.12 ตลอดทั้งวันและรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด2019 รายที่9208ของกาฬสินธุ์
23/10/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทราบว่าตนเป็นสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด2019 ที่งานศพ ม.12 ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านตนเอง ม.13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
24/10/64-9/11/64 08.00 น. -12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านตนเอง ม.13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10/11/64 08.00 -12.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และเดินทางกลับกักตัวรอผลตรวจ
11/11/64 08.00 น. เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 2019 และรถโรงพยาบาลรับผู้ป่วยมารักษาที่รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น