Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9435 | รายที่ 9441 | รายที่ 9447 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9441 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานโกลบอลเฮ้าส์ (แผนกเครื่องครัว) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายที่ 9205 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ ช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันนั่งใกล้เพื่อน (รายที่ 9205 กาฬสินธุ์) และเลิกงานกลับหอพัก
4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยลาพักผ่อน(ไม่ได้ไปทำงาน) จึงเดินทางไปเที่ยวสวนไม้งาม คาเฟ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปเที่ยวทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ จังหวัดอุบลราชธานี กับเพื่อนๆ(5คน)
5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยลาพักผ่อน(ไม่ได้ไปทำงาน) พักที่หอ ทราบว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
6 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยลาพักผ่อน(ไม่ได้ไปทำงาน) และเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ผลพบเชื้อ)
7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ
8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่หอพัก
9 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่หอพัก เริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
10 พ.ย. 2564 09.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่หอพัก เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19อีกครั้ง 19 ด้วยวิธี RT-PCR และกลับหอพักรอผลตรวจ
11 พ.ย. 2564 07.00 น. ผู้ป่วยทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น