Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9441 | รายที่ 9447 | รายที่ 9452 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9447 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปซื้อของที่ร้านขายของชำ พูดคุยกับผู้ติดเชื้อนานเกิน 30 นาที


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางออกไปทำไร่ ทำนา และไปร้านค้าใกล้บ้านเป็นประจำ
3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ณ วัดสว่างคงคา
4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางออกไปทำไร่ ทำนา เป็นประจำ
5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ
6-8พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางออกไปทำไร่ ทำนา และไปร้านค้าใกล้บ้านเป็นประจำ
9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยทราบข่าว ว่าร้านค้าที่ตนเองไปประจำติดเชื้อ COVID-19
10 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลพบเชื้อ
11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น