Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9453 | รายที่ 9454 | รายที่ 9455 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9454 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1- 8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้่ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9 พฤศจิกายน 2564 07.00น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้่ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้่ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
12 พฤศจิกายน 2564 10.00น. ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จึงไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK เชิงรุกที่วัดบ้านท่าเพลิง ผลพบเชื้อ
12 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่รพ.กมลาไสย
13 พฤศจิกายน 2564 07.00น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น