Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9454 | รายที่ 9455 | รายที่ 9456 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9455 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา อำเภอสมเด็จ อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ รพ.สมเด็จ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
31 ตุลาคม 2564 17.00 น. - เดินทางกลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
1-2 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ(สวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน) / กลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
3 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบ้านหนองบัวโดน กับเพื่อนร่วมงาน(ระหว่างรอสวมหน้ากากอนามัย)
13.00-16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ / กลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
4-5 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ
5 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. - เลิกงาน/กลับบ้าน ที่บ้านม่วงนา ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. - เดินทางไปวัดวังคำ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กับครอบครัว
12.00 - 13.00 น. - แวะร้านชาบู อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
13.00 น. - เดินทางกลับบ้านม่วงนา ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
17.00 น. - เดินทางกลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
8 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ / กลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ) / ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดโต้รุ่ง สมเด็จ
- เริ่มมีอาการ ไอ มีน้ำมูกและเจ็บคอ
9 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - หยุดงาน
10.00 น. - พบแพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จ ด้วยอาการไอ มีน้ำมูกและเจ็บคอ ปฏิเสธประวัติเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด19(แพทย์วินิจฉัยต่อมทอมซิลอักเสบ)
- กลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงานอยู่ห้องพัก
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ / กลับห้องพัก(แฟลต รพ.สมเด็จ)
12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - ทำงานแผนกธุรการ รพ.สมเด็จ
15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR(มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น)
- กลับห้องพัก(รอผล)
13 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19(SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น