Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9456 | รายที่ 9457 | รายที่ 9458 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9457 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
7-10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน (ร้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9352 และ 9355)
11 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
12 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว (ผลpositive)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น