Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9457 | รายที่ 9458 | รายที่ 9459 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9458 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พ.ย. 2564 14.00 - 20.00 น. - ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติที่ ม.12 บ้านหนองผ้าอ้อม
ุ6-8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก
10-11 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
12 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว ด้วย ATK (ผลpositive)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น