Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9461 | รายที่ 9462 | รายที่ 9463 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9462 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียน
6-7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8-11 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียน / บุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19
12 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว ด้วยATK (ผลpositive)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น