Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9463 | รายที่ 9464 | รายที่ 9465 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9464 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พ.ย. 2564 08.00-12.00 น. - รับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลังร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโควิด19
6-7 พ.ย. 2564 09.00-17.00 น. - รับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลังร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโควิด19
8-11 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19
12 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.สร้างแก้ว ด้วยวิธี ATK (ผลpositive)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น