Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9466 | รายที่ 9467 | รายที่ 9468 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9467 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม เลิกเรียนกลับบ้าน
6-7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน(อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่9352และ9355)
8-11 พ.ย. 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม เลิกเรียนกลับบ้าน
12 พ.ย. 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น