Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9468 | รายที่ 9469 | รายที่ 9470 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9469 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-11 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9468)
12 พ.ย. 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
13 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น