Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9469 | รายที่ 9470 | รายที่ 9474 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9470 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน/เริ่มเจ็บคอ/ได้รับแจ้งว่าสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19
12 พ.ย.2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
13 พ.ย.2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น