Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9470 | รายที่ 9474 | รายที่ 9475 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9474 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 82 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง,หอบหืด
ประวัติเสี่ยง บ้านใกล้กับผู้ป่วยโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 24.00 น. ไม่ได้เดินทางไปที่อื่น อาศัยร่วมกันกับลูกสาว ลูกชาย และหลานชาย
11 พฤศจิกายน 2564 08.00 - 12.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว (ATK)
11 พฤศจิกายน 2564 19.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด-19
12 พฤศจิกายน 2564 11.30 น. เข้ารับการรักษา (Admit ) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR
12 พฤศจิกายน 2564 21.30 น. โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR พบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น