Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9487 | รายที่ 9488 | รายที่ 9489 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9488 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 58 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ ลูกจ้างประจำ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 จังหวัดกาฬสินธุ์(ลูกสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 - 31 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คน
30 - 31 ตุลาคม 2564 17.00 – 18.00 น. เดินทางไปทุ่งนา เป็นประจำ
1 - 4 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
1 - 4 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 18.00 น. เดินทางไปทุ่งนา เป็นประจำ
5 พฤศจิกายน 2564 17.30 น. ลูกสาวเดินทางกลับมาบ้านจาก อ.สมเด็จ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 กาฬสินธุ์)
6 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 5 คน
6 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
7 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา
7 พฤศจิกายน 2564 10.00 – 17.00 น. เดินทางไปทุ่งนา
7 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ลูกสาวเดินทางกลับ อ.สมเด็จ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 กาฬสินธุ์)
8 - 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คน
8 - 12 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
8 - 12 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 18.00 น. เดินทางไปทุ่งนา เป็นประจำ
9 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
13 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
13 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าลูกสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 พฤศจิกายน 2564 11.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
14 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น