Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9488 | รายที่ 9489 | รายที่ 9490 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9489 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ
โรคประจำตัว : รูมาตอยด์
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 จังหวัดกาฬสินธุ์(ลูกสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คน และเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
5 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ลูกสาวเดินทางกลับมาบ้านจาก อ.สมเด็จ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 กาฬสินธุ์)
6 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 5 คน
6 พฤศจิกายน 2564 10.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปวัดวังคำ อ.เขาวง โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 กาฬสินธุ์) กับหลานชาย 2 คน
6 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาถึงบ้านที่ ต.ม่วงนา
7 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ลูกสาวเดินทางกลับ อ.สมเด็จ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 กาฬสินธุ์)
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คน และเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
9 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนาของญาติ ใน ต.ม่วงนา โดยรถจักรยานยนต์ พร้อมหลานชาย
10 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ
11 - 12 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คน และเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
13 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าลูกสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 พฤศจิกายน 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
14 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น