Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9490 | รายที่ 9493 | รายที่ 9499 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9493 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ อิสระ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 15.00 - 15.30 น. เดินทางมาจากบ้านบัวขาวกลับมาบ้านดงมัน อยู่บ้านจนถึงวันที่ 9 พ.ย 64
ุ6-9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน พักผ่อนที่บ้านพัก บ้านดงมัน อาศัยร่วมกับบุคคลในครอบครัว
ุ10 พฤศจิกายน 2564 08.00 - 11.00 น. เดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านบัวขาว
ุ10 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เดินทางกลับจากบ้านเพื่อนที่บ้านบัวขาว
ุ11 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เพื่อนโทรมาบอกว่าติดโควิด ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ุ11 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ พักที่บ้านเพื่อน ต.บัวขาว
ุ12 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านเพื่อนที่บัวขาว ไม่ได้กลับบ้าน
ุ13 พฤศจิกายน 2564 08.00 - 11.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด ที่อ่างเลิงชิว ด้วยวิธี ATK ผลเป็นบวก ส่งไปกักตัวที่ รพ.สนามบ้านแจนแลน
ุ13 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ส่งตรวจ RT - PCR ผลตรวจเป็นบวก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น