Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9493 | รายที่ 9499 | รายที่ 9517 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9499 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ ก่อสร้าง อำเภอ/เขต- จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 06/11/2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว HQ จังหวัดกาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น