Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9517 | รายที่ 9518 | รายที่ 9519 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9518 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก จาม
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2564 13.00น.-15.00น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ดอนจาน พร้อมด้วยเพื่อนสนิทที่มีอาการไข้ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9326)
9 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. - โรงพยาบาลดอนจาน รายงานผลการตรวจยืนยัน ไม่พบเชื้อโควิด-19
- ผู้ป่วยเริ่มกักตัวที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
10-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยกักตัวที่ที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยกักตัวที่ที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
- ผู้ป่วยเริ่มมีน้ำมูก
15 พฤศจิกายน 2564 08.00 - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ที่ รพ.ยางตลาด พร้อมด้วยครอบครัว 3 คน
16 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น