Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9518 | รายที่ 9519 | รายที่ 9522 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9519 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9534,9263,9262,9522,9260,9258,9261) และไปเล่นกับเพื่อนในระแวกเดียวกันทุกวัน
8 พ.ย.2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย.2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน
9 พ.ย.2564 09.00น. ทราบผลตรวจเป็น INCONCLUSIVE และได้รับการรักษาใน รพ.หนองกุงศรี
10-14 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน รับการรักษาที่ตึกCohort ward รพ.หนองกุงศรี
15 พ.ย.2564 ช่วงเช้า รับการรักษาที่ตึกCohort ward รพ.หนองกุงศรี
15 พ.ย.2564 14.00-14.20น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับเข้าตึก Cohort ward
16 พ.ย.2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น